No text בני עקיבא התמר

ישוב: אפרתה
מגרש בית: התמר
ניהול הקבוצה: אלעד שוורץ, עוז בר ניצן
רישום: 20/02/2020 עדכון: 20/02/2020
בית
בית
חוץ
חוץ
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?

בני עקיבא התמר מגיעים במטרה אחת-אליפות

סגל הקבוצה