No text מ.ס נילי

ישוב: זכרון יעקב
מגרש בית: גיבור
ניהול הקבוצה:
רישום: 12/11/2020 עדכון: 12/11/2020
בית
בית
חוץ
חוץ
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?

נילי, היה ארגון מחתרתי שהוקם בשנת 1915 ופעל ביישוב העברי בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה.
הארגון התמקד במתן שירותי מודיעין לכול הבריטי שלחם בעותמאנים, זאת מתוך הנחה שהבריטים יסייעו לקיים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל.
בספטמבר 1917 העותמאנים חשפו את הארגון והוציאו להורג חלק מאנשיו, כאשר את השאר דנו לעונשי מאסר בתנאים קשים.


סגל הקבוצה

 
צרו קשר