געגעגע צ'צ'יינה טקטיק - הרכב No text No text

כל תפקיד
הגנה
קשר התקפי
קיצוני ימני

שחקני הקבוצה

קישור
שחקן חופשי
קשר מרכזי
שחקן חופשי
קשר כנף
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
הגנה
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
הגנה
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן חופשי
בלם
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
שוער
שחקן חופשי
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?

צרו קשר