תקנון סופר ליגה 6*6 קריית ביאליק
כללי :
1. מקום המשחקים: המגרש הסינטטי בצור שלום, קריית ביאליק.
2. הליגה מאורגנת, מופעלת ומנוהלת על ידי מדינת הכדורגל ובשיתוף עם עיריית קריית ביאליק - להלן "הנהלת הליגה".
מטרת התקנון : תקנון זה נועד להסדיר את אופן התנהלות הליגה והגביע, משחקי הליגה והגביע והיחסים שבין המשתתפים בליגה בינם לבין עצמם ובינם לבין הנהלת הליגה ומי מטעמה.
זמנים:
3. המשחקים בליגה הינם 15 דקות מחצית – בגביע יתכנו משחקים ארוכים יותר.
4. מחצית הינה 5 דקות הפסקה
5. קבוצה שמגיעה באיחור לשעת התחלת המשחק ולא תהיה מוכנה עם לפחות 5 שחקנים רשומים בסגל על המגרש בשעה הנקובה תפסיד הפסד טכני 3-0.
6. כל הקשור לסיום מחצית או המשחק כולו באחריות השופט בלבד – כמו גם תוספת הזמן.
7. הליגה תשוחק בימי א' בתאריכים הבאים:
8. הגביע ישוחק בשני התאריכים הבאים בימי א' גם כן:
9. הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ימים, שעות ותאריכים של משחקי הליגה והגביע בהתאם לאילוצי מערכת וכיו"ב, דבר זה לכשיקרה יעשה בשום שכל ובהתחשבות מקסימלית בקבוצות המשתתפות. לקבוצות לא תהיינה השגות בנושא זה והם תהיינה חייבות להתייצב במועדים שנקבעו ע״י הנהלת הליגה.
10. חובה להופיע לתחרות בכל מזג אוויר. תחרויות תדחנה, רק אם שופט המשחק ימצא, לפני תחילת התחרות, כי אתר התחרות במצב כה גרוע, שאין אפשרות לערוך את התחרות. גשם בלבד, אינו סיבה מספקת לדחיית תחרות. משחק שהופסק עקב מזג אויר או אירוע אחר על ידי השופט, יחודש מאותו הזמן והתוצאה שבו הופסק.
שחקנים:
11. שחקנים מגיל 18 ומעלה.
12. מותר רישום שחקנים עד ליגה ב׳ כולל, פרט לחריג אחד מליגה א׳. ליגות לאומית ועל, כמו גם ליגת העל לנוער אסור.
13. למען הסר ספק מותרים שחקנים מליגת האולמות בישראל ובלבד שהינם עומדים בשאר הקריטריונים שהוזכרו לעיל (אינם שחקני ליגות אסורות וכו').
14. בכל מקרה, שומרת לעצמה הנהלת הליגה את הזכות לאשר ו/או לפסול רישום שחקן ו/או בעל תפקיד בקבוצה וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
15. בכל מקרה מעמדו של השחקן לגבי הליגה בה הוא משחק יקבע לפי יום תחילת הליגה הרלוונטית. (לדוגמא שחקן ליגה שהתחיל לשחק בליגה מסוימת אשר נחשב שחקן מותר ועבר לליגה בכירה יותר וכעת כביכול אסור כן יורשה לשחק עד לסיום הליגה והגביע הנוכחית).
16. שיתוף שחקן מוענש או לא כשיר למשחק מבחינת התקנון, יגרור אחריו הפסד טכני לקבוצה בה מופיע אותו שחקן.

 

 

סגלים:
17. מינימום 10 שחקנים בסגל
18. מקסימום 16 שחקנים בסגל לכל הליגה
19. שחקן יכול להיות רשום בסגל קבוצה אחת בלבד – אין מעברי שחקנים בין קבוצות.
20. רישום שחקנים חדשים למחזורי הליגה יתבצע עד יום ד' ב- 21:00 עבור המחזור הקרוב שיתקיים ביום א׳. שחקן שירשם לאחר מכן, יורשה להשתתף רק במחזור שבשבוע לאחר מכן.
21. רישום אחרון של שחקנים חדשים יתאפשר עד לפני יום המשחקים הרביעי קרי (המחזור השביעי הלכה למעשה כאשר בכל יום משחקים משוחקים 2 מחזורים לקבוצה) למען הסר ספק רשימת השחקנים שיופיעו רשומים ומאושרים בקבוצה עד לתאריך זה, ה4.3 הינה סופית ובלתי ניתנת לשינוי עד תום הליגה.
22. לגביע ניתן יהיה לערוך 3 שינויים בסגל מהסגל הסופי של האליפות.
23. רישום קבוצה לכל הסופר-ליגה יאושר רק אם בזמן ההרשמה תינתן רשימה של 10 שחקנים לפחות אשר אותם מבקשת הקבוצה לרשום כשחקנים מאושרים לכל הליגה והגביע, שחקניה של כל קבוצה חייבים לעבור בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט ולהעביר פרטים ותשלום על ביטוח ספורט אישי לפי חוק הספורט. ותשלום מלא על הליגה.
24. יורשו לשבת ליד ספסל השחקנים מקסימום מאמן/מנהל אחד.
25. על כל השחקנים שאינם משחקים לשבת על הספסל בזמן המשחקים.
ביגוד:
26. כל קבוצה מחויבת במדי משחק מלאים הכוללים חולצה, מכנס, גרביים, סמל קבוצה, מספר מאחור.
27. כל השחקנים מחויבים למגני משחק
28. אסור נעלי סטופקס (עם כל דבר שאינו פלסטיק בנעל), שאר הנעליים מותרות
29. השופטים ילבשו שחור או צהוב.
30. על השחקנים ללבוש את מדי הקבוצה לפי המספר איתו הם רשומים בטופס המשחק
31. במקרה של חולצה קרועה, על השחקן ללבוש חולצה אחרת עם מספר שלא השתמשו בו. על קפטן הקבוצה להעיר את תשומת לב השופט לשינוי.
32. חל איסור לענוד תכשיטים מכל סוג.
שיפוט:
33. בכל משחק יהיה שופט אחד שיוזמן על ידי הנהלת הליגה.
34. במקרה ושופט נעדר או לא יכול למלא את תפקידו, ישפוט שופט אחר אשר מקובל על שתי הקבוצות, ואשר הם חתמו על הסכמתם בטופס המשחק.
35. בנוסף לשופט יהיה נציג נוכח של הנהלת הליגה, אשר ישמש כמשקיף.
36. השופטים ינהלו מעקב של רישום התוצאות, מבקיעים, כרטיסים.
37. לשופטים ניתנת הזכות ל:
I. להתחיל, להשהות ולעצור את המשחק
II. להזהיר או להעניש שחקנים בהשעיה מהמגרש או הרחקה
III. להוסיף זמן למשחק עקב עיקובים
38. בתחילת המשחק השופט יבדוק סגלים מאושרים למשחק
39. בסיום משחק שופט ימלא דוח משחק ויחתים את מנהלי הקבוצות/קפטנים
40. השופט הוא המחליט הבלעדי בכל מהלך המשחק בכל הקשור לפעילות המתקיימת בשטח מגרש המשחקים. דו"ח שופט וההערות שבו הינו המסמך הקובע בכל הנוגע למתרחש במשחק: תוצאת משחק,אירועים חריגים.
41. כל השאלות הנוגעות לחוקיות שיתוף שחקנים, אינם בסמכות השופט אלא באחריות הנהלת הליגה, אך במגרש השופט הוא הקובע. ערעורים על החלטתו ניתן להגיש בסיום המשחק להנהלת הליגה, ובכל אופן ערעורים יתקבלו רק בנוגע לשיתוף שחקנים.
42. כל אירוע או חריג שלא צוין ע"י השופט יוכל להיבדק ביסודיות ע"י הנהלת הליגה במידה ויוגש ערעור בכתב.
43. כל פגיעה פיזית בשופט במהלך משחק ע"י שחקן או אוהד תפסיק במידית את המשחק וגורל תוצאת המשחק והענשת הפוגע/ים תוכרע ע"י הנהלת הליגה.
44. שופטים- מחויבים למלא את תפקידם בנאמנות ללא משוא פנים, לשמור על הגינות ורוח ספורטיבית בין הקבוצות שימנעו פציעות או מקרי אלימות.

פתיחת המשחק:
45. מנהל הקבוצה צריך להיות לפחות 25 דקות לפני פתיחת המשחק לטובת מילוי סגלים.
46. 3 דקות לפני פתיחת המשחק השופט יפסיק את אימוני הקבוצות, ירכז אותן בצד המגרש ויערוך הגרלה על הזכות לכדור או לצד מגרש.
47. עם פתיחת המשחק השחקנים יסתדרו ב 2 טורים, במרכז המגרש, ילחצו ידיים ויודו לשופטים.
48. פתיחת המשחק תהיה ממרכז המגרש ששחקן מהקבוצה שזכתה בהגרלה בטרם תחילת המשחק, יבעט את כדור המשחק לעבר מחצית המגרש של הקבוצה היריבה. בעת בעיטת הפתיחה כל שחקני הקבוצה יימצאו בחלק המגרש שלהם. הבועט את בעיטת הפתיחה לא ישחק בכדור בטרם שיחק בו שחקן יריב.
49. . במידה של הפרה, יש לחזור על בעיטת הפתיחה, פרט למקרה שהבועט משחק בכדור בשנית לפני שנגע בו או שיחק בו שחקן אחר. על הפרה זו יפסוק השופט בעיטה חופשית בלתי ישירה שתבוצע ע"י שחקן מהקבוצה היריבה מהמקום בו בוצעה ההפרה.
50. לאחר הבקעת שער יחודש המשחק באותה צורה לפי סעיף 46 ע"י שחקן שקבוצתו ספגה שער.
51. במחצית המשחק יחליפו הקבוצות צדדים במשחק ובעיטת הפתיחה למחצית השנייה תיבעט ע"י שחקן הקבוצה שלא פתחה במשחק.

חילופים:
52. מותרים חילופים ללא הגבלה
53. חילוף מתבצע מאמצע המגרש באישור שופט בלבד
54. שחקן נכנס לשטח המגרש רק לאחר ששחקן אחר יצא.
55. שחקן פצוע יכול לצאת ממקום אחר, ולא מאמצע המגרש, השחקן הנכנס יכנס מאמצע המגרש.
56. שחקן שמחליף שוער חייב ללבוש חולצה בצבע אחר מצבעי קבוצתו.
57. אם שחקן מחליף נכנס לתחום המגרש בו משוחק המשחק ללא רשות השופט, יופסק המשחק במידית. השחקן המחליף יוזהר או יורחק בהתאם לשיקולי שופט המשחק. המשחק יחודש ע"י בעיטה חופשית ישירה.
58. ק השחקנים הרשומים ברשימת השחקנים שהוגשה לשופט בתחילת המשחק וכרטיסי השחקן שלהם שתקפים לעונת המשחקים, נמסרו לשופט, יורשו ליטול חלק במשחק. בכל עקיפת הוראה זו תיענש הקבוצה במלוא חומרת הדין.
59. בכל מקרה בו לקבוצה פחות מ-5 שחקנים שאושרו לשחק על המגרש, המשחק יופסק ויקבע ניצחון טכני 3:0 לקבוצה היריבה.

גליצ׳ים:

60. אסורים גליצ׳ים
61. מותר לגלוש לכדור לטובת עצירתו או שליטה בו רק כאשר אין שחקן בסביבה.
62. גליצ׳ הינו עבירה לכל דבר
63. גליצ׳ ברחבה = בעיטה לא ישירה


הבקעת שער:

64. שער מובקע, כאשר הכדור עבר במלוא היקפו את קו השער בין עמודי השער ומתחת לקורת השער. זאת בתנאי שלא נזרק, נישא או נהדף בכוונה ביד או בזרוע של שחקן כלשהו, פרט לשוער הנמצא בתוך רחבת העונשין שלו.
65. לא יובקע שער בהוצאת חוץ )אווט (או מבעיטת עונשין בלתי ישירה.
66. מותר להבקיע שער מבעיטת שוער
67. במקרה של חובת הכרעה במשחק (גביע) יתקיימו 3 בעיטות פנדלים לכל קבוצה. באם גם אז לא תהיה הכרעה אז יתקיימו עוד בעיטות פנדלים עד שתהיה הכרעה. השחקנים חייבים להיות שונים עד לבעיטה של כל שחקני הקבוצה הרשומים בסגל.

הוצאת חוץ:

68. הוצאת חוץ- מקו החוץ, בשתי ידיים מאחורי הראש תוך 5 שניות מסימון השופט.
69. אין מגבלה של הוצאת כדור ביד או ברגל ע"י שוער מעבר למחצית המגרש
70. הכנסת כדור למגרש לאחר יציאתו מאחורי השער תיעשה בבעיטה מרחבת העונשין.
בעיטה חופשית:
71. בעיטות חופשיות יסווגו לשתיים: "ישירה"- ממנה אפשר להבקיע שער ו"בלתי ישירה" ממנה לא ניתן להבקיע שער אלא אם נגע בכדור שחקן אחר מאשר הבועט, לפני שהכדור חדר לשער. בעיטה בלתי ישירה תסומן ע"י השופט בהרמת יד.
72. כאשר שחקן מבצע בעיטה ישירה או בלתי ישירה בתוך רחבת העונשין או מחוצה לה, כל שחקני היריב יהיו במרחק של 5 מטר מהכדור עד שהכדור יהיה במשחק, אלא אם כן הם עומדים על קו שערם בין עמודי השער.
73. כל הפרה של עמידה במרחק של 5 מטר מהכדור של שחקן יריב יורה השופט על בעיטה חוזרת. הכדור חייב להיות במצב נייח והבועט לא ישחק בכדור פעם שניה לפני שנגע בו שחקן אחר.
בעיטת עונשין – פנדל:
74. בעיטת עונשין תבוצע מנקודה הנמצאת במרחק 7 מטר מנקודת האמצע של קו השער. בעת ביצוע הבעיטה, כל השחקנים פרט לשחקן המבצע ושוער הקבוצה היריבה יימצאו
מחוץ לרחבת העונשין. שוער הקבוצה היריבה יתייצב על קו השער בלבד בין עמודי השער.
75. כל הפרה של חדירה לרחבת העונשין של שחקנים אחרים למעט המבצע ושוער הקבוצה היריבה בעת ביצוע הבעיטה ראשי השופט לקבוע בעיטה חוזרת.
76. השחקן המבצע את הבעיטה חייב לבעוט בכדור קדימה, הוא לא ישחק בו שנית אלא אם פגע בשחקן אחר.
77. אם שופט יפסוק בעיטת פנדל במועד סיום המשחק, תבוצע הבעיטה ולאחרי הבעיטה יופסק המשחק.

כרטיסים צהובים ואדומים:
78. כרטיס אדום - שחקן שהורחק מהמשחק בכרטיס אדום יוענש אוטומטית בהרחקה בפועל מהמשחק הקרוב. בנוסף הקבוצה תישאר למשך 3 דקות עם פחות שחקן על המגרש.
79. כל מקרה הרחקה יפורט בדו"ח שופט שעל פיו יוחלט אם השחקן יועמד בפני הנהלת הליגה בנוסף להרחקה אוטומטית.
80. כרטיס צהוב שני = כרטיס אדום, השחקן מורחק מהמשך המשחק, הקבוצה נשארת 3 דקות עם שחקן אחד פחות במגרש.
81. מאמנים והנהלת קבוצה מחויבים לחוקי ההרחקות והקנסות בדיוק כמו השחקנים.

עבירות:

82. שחקן המבצע אחת מאלו, יחשב כמבצע עבירה:
83. בועט או מנסה לבעוט בגופו של שחקן יריב
84. מכשיל יריב ו/או עוצר אותו מלפנים או מאחור
85. קופץ על היריב בצורה אלימה ומסוכנת
86. מכה או מנסה להכות או לירוק שחקן יריב
87. מחזיק שחקן יריב ו/או תוקף שחקן יריב
88. מבצע תיקול גליץ'
89. נוגע ביד במתכוון למעט שוער ברחבה שלו
90. מקלל או מאיים על שחקן, שופט או כל אחד אחר, אפילו היה זה שחקן מקבוצתו הוא.
91. בכל עבירה תיענש קבוצתו של השחקן הפוגע בבעיטה חופשית ישירה מהמקום בו בוצעה העבירה.בעקבות עבירה ברחבת העונשין תיפסק בעיטת פנדל לזכות הקבוצה התוקפת.
92. התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או אלימה של שחקן תגרור הרחקה מידית וטיפול הנהלת הליגה, התנהגות אלימה של קבוצה תגרור הרחקה אוטומטית מהליגה וטיפול הנהלת הליגה כולל קנסות כספיים והסתכנות בתביעות אישיות.
מבנה הליגה והגביע:
93. הליגה תמנה 8 קבוצות אשר תשחקנה 14 מחזורים (משחקים) - בשני סיבובי ליגה.
94. בכל יום מפגש, 2 משחקים המהווים שני מחזורים .
95. משחקי גביע הליגה יתקיימו בשיטת "המפסיד יוצא״.
96. פורמט הגביע הסופי יפורסם בנפרד.
97. בליגה, דירוג מיקום הקבוצות יתבצע עפ"י הפרמטרים ולפי הסדר כדלהלן:
97.1. מס' הנקודות (לפי 3 נק' לניצחון, 1 לתיקו)
97.2. בכל מקרה של שוויון נקודות בין 2 קבוצות יתקיים משחק אליפות בין שתי הקבוצות.
97.3. בכל מקרה של שוויון נקודות בין יותר משתי קבוצות, יקבע הסדר ביניהן לפי טבלה פנימית שאינה כוללת את הקבוצות האחרות והמשחקים איתן לפי הסדר הבא:
97.4. הפרש השערים, שערי זכות פחות שערי חובה, אם הפרש השערים זהה עוברים לבדיקת הפרמטר הבא.
97.5. שערי זכות (הקבוצה שהבקיעה יותר שערי זכות)

98. במקרה ובו כל הפרמטרים לעיל זהים לשתי קבוצות, תחשבנה שתיהן כמסיימות באותו מקום. האליפות תיקבע במשחק בניהן ללא תלות במה שרשום לעיל לגבי מיקומים.
99. תוצאות משחקים נגד קבוצה שהתפרקה:
99.1.1. במידה וקבוצה התפרקה במהלך סיבוב המשחקים הראשון, יבוטלו כל תוצאות המשחקים בהם נטלה הקבוצה חלק באותה עונה, עד להוצאתה ממסגרת המשחקים.
99.1.2. במידה והקבוצה סיימה את סיבוב המשחקים הראשון והתפרקה טרם או לאחר תחילת משחקי הסיבוב השני, יישארו תוצאות המשחקים כפי שאושרו ע"י ועדת הליגה והגביע, ואילו ביתר המשחקים אשר אותם הייתה צריכה הקבוצה לשחק עד סיום עונת המשחקים תיקבע תוצאה 2:1, לטובת הקבוצה היריבה.
פרסים –
100. קבוצה אשר תזכה עם סיום המשחקים במספר הנקודות הרב ביותר, תזכה במקום הראשון ובתואר אלופת הליגה כמו גם באפשרות להירשם לאליפות הצ׳מפיונס האירופאית.
101. מחזיקת הגביע תזכה גם היא באפשרות לרישום לצ׳מפיונס.
102. הקבוצה הזוכה בליגה בלבד תזכה בנוסף לתואר ולכרטיס הכניסה לצ׳מפיונס האירופי גם בחבילת אירוח.
103. חבילת האירוח תוענק אך ורק כאמור לזוכת הליגה ואך ורק כאמור באם היא תיסע ותשתתף באליפות הצ׳מפיונס האירופי של ארגון ה EMF. – שווי הפרס כ-2500 יורו.
104. החבילה אינה ניתנת להעברה, או להמרה בפרס אחר. ואינה כוללת טיסות והעברות וביטוחים.
105. הפרס הוא חבילת אירוח על בסיס פנסיון מלא של 10 שחקנים במלון באליפות הצ׳מפיונס ל-4 לילות. במידה ולא תממש הקבוצה את הפרס, תקבל במקום כרטיסיה של 15 טורנירים במדינת הכדורגל.
106. שאר ההוצאות הנלוות כגון העברות, ביטוחים, שחקני סגל נוספים, אקסטרות במלון יחולו על הקבוצה.


ועדת הליגה:

107. ועדת הליגה- הנו הממונה הבלעדי על כל סידורי התחרויות, לוחות משחקים, מתקנים, קביעת שופטים.
108. לוועדת הליגה תהא הסמכות, לפי שיקול דעתה, לדחות או להקדים משחק או מחזור משחקים וכן לקבוע מועדים חדשים למשחקים שנדחו.
109. ועדת הליגה היא המאשרת של תוצאות המשחקים על סמך דו"חות שופטי המשחקים ופרסום התוצאות הנ"ל.
110. ערעורים על תוצאות המשחקים:
110.1. ערעור על תוצאת משחק יוגש על ידי אחת הקבוצות אשר השתתפו במשחק נשוא הערעור, ובתנאי שיוגש בכתב ובחתימת מנהל הקבוצה המערערת בתוך תוך 48 שעות ממועד סיומו של המשחק.
110.2. תוצאת כל משחק תאושר אוטומטית לאחר 24 שעות ממועד סיומו במידה ולא הוגש ערעור כאמור לעיל, ובמידה ושופט המשחק לא ציין כל הערה העלולה להשפיע על אישור תוצאות המשחק.
110.3. למען הסר ספק ערעור על תוצאת משחק יכול ויהא רק בגין תלונה על שיתוף שחקן שלא כדין קרי שחקן שלא רשום כחוק, זיוף שחקנים וכדומה.
110.4. ערעור על תוצאות משחק ילווה בתשלום של 300 ש״ח שיוחזר במקרה שהערעור יתקבל ולא יוחזר במקרה שהערעור לא יתקבל על ידי הנהלת הליגה.
110.5. גם במקרה זה החלטת הנהלת הליגה בנוגע לערעור תהיה סופית.
111. מנהלי קבוצות- אחראים להופעת הקבוצות למשחקים, עם הציוד המתאים. מחויבים לעודד את חבריהם לקבוצה להגינות ספורטיבית ולשמור על כל כללי התקנון
112. אירועים חריגים כלשהם במשחק. כל הנושאים הקשורים לחוקיות המשחק ותוצאתו הנם באחריות ועדת הליגה.
113. ערעור על כל נושא יוגש בטופס מודפס וחתום ע"י מנהל קבוצה בלבד בתוספת אגרה של 300 ש״ח שתוחזר במקרה והערעור יתקבל.
114. הרכב ועדת הליגה הינו כדלקמן: מר בני בניסטי –מחלקת הספורט - עיריית קריית ביאליק. מר מורן גרא- מנכ"ל מדינת הכדורגל. מר קנורפל ניר- מנהל הליגה ומנהל מחוז צפון במדינת הכדורגל.
115. ועדת הליגה תפעל ותשפוט בתלונות אשר תובאנה לפניה באחת מן הדרכים הבאות:
115.1. דו"ח שופט- תלונה המופיעה בדו"ח שופט תובא בפני ועדת הליגה.
115.2. תלונה אשר תוגש על ידי מי ממשתתפי הליגה והגביע, כולל אנשי הנהלה ואימון מורשים אשר ידועים מראש ואושרו כחלק מהקבוצה.
115.3. תלונה על ידי בעל תפקיד מאושר בליגה, כגון מנהל הליגה, מנהל במגרש מטעם מדינת הכדורגל וכן כל אחד מחברי ועדת המשמעת אשר יתקלו בצורה בלתי אמצעית במקרה הראוי להיות נדון בוועדת המשמעת.
115.4. כדי לקבל החלטה הנוגעת לאירוע שהתרחש במהלך משחק , לפניו או לאחריו, תתייחס ועדת הליגה, כאמור, לדו"ח השופט. בנוסף, ועדת הליגה תהא רשאית לעשות שימוש בכל ראיה אחרת שתמצא לנכון, לרבות, אך מבלי לגרוע, צילומי טלוויזיה וכיו"ב. מובהר בזאת כי ראיות אלה ישמשו את הועדה אך ורק לצורך קבלת החלטה בנושא משמעת בלבד, ולא יהיה בהן כדי להשפיע על כל החלטה שקיבלו שופטי המשחק בזמן אמת.
116. ההחלטות הבאות של ועדת הליגה תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן: אזהרות, הערות ועונשי הרחקה לקבוצה, בעלי תפקיד בקבוצה, שחקנים, מאמנים, הנהלה, וכו'...
117. ועדת הליגה יכולה להטיל קנסות אישיים וקבוצתיים עד לסך של 1000 ש״ח למקרה.
118. ועדת הליגה בסמכותה להרחיק שחקן מכל פעילות, כמו גם קבוצה.
119. לא הופיעה קבוצה לשני משחקים רצופים או לשלושה משחקים רשמיים לסירוגין, רשאית הנהלת הליגה להוציא אותה ממסגרת משחקי הליגה והגביע, והדבר ייחשב הפרה יסודית של התקנון.
120. הוצאה קבוצה ממשחקי הליגה על ידי ועדת הליגה, החוק יהיה לפי סעיף 103 ותת סעיפים 103.1 ו- 103.2.
121. הוצאה קבוצה ממשחקי הליגה, לא תתאפשר יותר השתתפותה או השתתפות שחקניה באירועי ״מדינת הכדורגל״.
122. בכל מקרה של שחקן או קבוצה שהוצאה מהליגה או כל סיבה אחרת להפסקת פעילות לא תזכה את הקבוצה ו/או השחקן בשום החזר כספי על תשלומי הליגה והתשלומים הנלווים לליגה.
123. הנהלת הליגה בסמכותה גם לקנוס שחקן או קבוצה שהוצאו על ידה מהליגה או פרשו מרצון, עקב פגיעה בליגה ואי עמידה בתקנון זה.

רישום:

124. הליגה תכלול את כל הקבוצות אשר אושרו על ידי הנהלת הליגה כמשתתפות, ובכפוף לכך שההשתתפות אושרה על ידי הנהלת הליגה ובתנאי שתמלאנה אחר הוראות הנוגעות להרשמת קבוצה כאמור בתקנון.

ביטוח ואחריות:

125. כל שחקן הנוטל חלק בפעילות הליגה, עושה כן על אחריותו בלבד, ביודעו כי השתתפות בתחרות ספורטיבית כרוכה בסיכון פיזי.
126. בקשת השחקן או כל פניה שלו להשתתף בפעולה ספורטיבית או ליטול חלק בפעילות כזו, בין לבד ובין במסגרת קבוצתית, מהווה הצהרה מפיו, כי ידוע לו שהוא עושה כן, תוך נטילה עצמית של הסיכון הכרוך בכך.
127. הצהרת השחקן האמורה, מהווה תנאי מקדמי להסכמת "מדינת הכדורגל" ומוסדותיה, כי השחקן ישתתף בפעילות ספורטיבית, מכל מין וסוג שהוא, או בתחרויות המאורגנות ע"י "מדינת הכדורגל" ולכן, "מדינת הכדורגל" ומוסדותיה, לא יישאו בכל אחריות שהיא לפגיעות ו/או לתאונות, אם תקרנה במהלך המשחקים, האימונים או הפעילות הספורטיבית. החובה לנקוט בכל האמצעים, על מנת למנוע או להימנע מפגיעות ו/או תאונות, לרבות רכישת ביטוח מתאים חלה, בלעדית, על השחקן.
128. הנוטל חלק בתחרויות, חייב לעבור בדיקה רפואית (בדיקה ארגומטרית) חתומה ע"י רופא מומחה לסוג בדיקה זו, לפני תחילת כל עונת פעילות. האחריות לבדיקה הרפואית על פי הוראות חוק הספורט התשמ"ח – 1988 על תקנותיו. תנאי הכרחי לרישום עובד כשחקן הינו המצאת אישור רפואי כאמור.
129. . שחקן, העוסק בפעילות ספורטיבית תחרותית במסגרת הסופר-ליגה של מדינת הכדורגל, חייב להיות מבוטח בפוליסת ביטוח המוזמנת ע"י הקבוצה במסגרתה הוא משתתף, ואשר באה להבטיח בפני הסיכונים המוגבלים על פי הפוליסה, ובלבד שהוא שילם דמי השתתפות בפרמיית הביטוח, כפי שייקבע ע"י מדינת הכדורגל. למען הסר ספק, פוליסת הביטוח הינה הפוליסה המחייבת על פי חוק הספורט התשמ"ח - 1988 בלבד, לרבות תקנות שתוקנו או יתוקנו על פיו.
130. בקשת השחקן או פנייתו להשתתף בפעילות ספורטיבית במסגרת מדינת הכדורגל, מהווה הצהרה מראש, מכלל או במפורש, כי ידועים לו תנאי פוליסת הביטוח האמורה, ומגבלות הכיסוי האמורים בה.

ד
תוקף תחולה ושינוים:
א. תקנון זה אושר על ידי הנהלת הליגה, ויישאר בתוקפו כל עוד לא יבוטל.
ב. תקנון זה מחייב את כל , הקבוצות, השחקנים, המאמנים, המנהלים ובעלי תפקידים בקבוצות הרשומות כמשתתפות בליגה ובגביע.
ג. הנהלת הליגה רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת ייכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם ע"י הנהלת הליגה.

צרו קשר