No text Zephyr BIMBOΩΠAΣ No text

ישוב: בחר יישוב
שנת לידה: 1978
שחקן בקבוצת: בארי A.E.K
רישום: 09/03/2004 10:44:00 עדכון: 13/01/2010 12:03:30

משלח יד - ממתקאי אל נערץ - תמיס אבותיו שטו מנהרות הוולגה כדי להפיץ את בשורת הגלידה במזרח יוון. חיבה בלתי מובנת לקור רוח ומשחק ללא פשרות מאפיינות את האזרח זפייר. בימבו הוא מונוגמיסט שפוזל לעבר הפוליגמיה, ואף לכיוון השרוניגמיה. ה-מ-נ-ו-ע של הקבוצה!!

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר