אסף כהן

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: yellow submarine
רישום: 09/07/2019 16:04:54 עדכון: 09/07/2019 16:04:54

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות

צרו קשר