אור אדרי

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: F.C. Amidar
רישום: 02/12/2020 13:02:23 עדכון: 02/12/2020 13:02:23

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות

צרו קשר