שי רומא

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: רומא קלאב גרוזלם
רישום: 20/02/2020 06:42:04 עדכון: 20/02/2020 15:17:44

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות