אורן קאופמן

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 09/10/2016 15:41:12 עדכון: 09/10/2016 15:41:12

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות

צרו קשר