לידור אלישע

ישוב: רמלה
שנת לידה: 1999
שחקן בקבוצת: הנאיבים
רישום: 08/03/2020 13:01:54 עדכון: 08/03/2020 13:26:28

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות

צרו קשר