No text oron b No text

ישוב: בחר יישוב
שנת לידה: 1970
שחקן בקבוצת: dinamo zapata F.C
רישום: 19/12/2004 15:59:00 עדכון: 13/01/2010 12:03:35

המגן השמאלי מספר אחת במדינה. בעיטות פצצה, גליצ`ים אימתניים ומזג חם הפכו אותו לאחד השחקנים הידועים.

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר