צוריאל

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: איחוד הזית
רישום: 25/02/2020 10:18:35 עדכון: 25/02/2020 10:18:35

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות