גידיי

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: אפרוחי הר גילה
רישום: 29/02/2020 07:22:23 עדכון: 29/02/2020 07:22:23

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות