No text ניר טהר-לב No text

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1970
שחקן בקבוצת: נחלת יצחק
רישום: 19/05/2003 13:07:00 עדכון: 12/01/2010 21:52:02

חלוץ. השחקן השרירי במדינה ללא ספק, חתיכת סוס! רץ עם כדור בכל הכח - סטייל רוזנטל... ניחן בבעיטה חזקה, למרות התלבושת המושקעת, אוהב לשחק רק עם גופייה...

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר