אביגדור אליאשב

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: Jerusalem LIONS
רישום: 16/09/2019 12:37:02 עדכון: 16/09/2019 12:37:02

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות