דאדי מלכה

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: הפנתרים "ד. מדיה" השחורים
רישום: 02/03/2019 19:48:41 עדכון: 02/03/2019 19:48:41

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות

צרו קשר