עומר קהאן

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: R2 לרחוק
רישום: 22/09/2016 09:28:04 עדכון: 22/09/2016 09:28:04

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות

צרו קשר