גביע ראש המועצה - חבל מודיעין
מחזור 3 שחבק יום א,28/07/19 23:00 - 20:00

מהלך המשחקים

סיקורי המשחקים

בית א'
F.C Ginnaton 4  :  6 צעירי גמזו
19:15

שער לקבוצת צעירי גמזו של יוני זכריה
שער לקבוצת F.C Ginnaton של אופק קורקין
שער לקבוצת F.C Ginnaton מבישול של אבי אדרי
שער לקבוצת F.C Ginnaton של אבי אדרי

שער לקבוצת צעירי גמזו של יוני זכריה
שער לקבוצת צעירי גמזו מבישול של יניב יפרח
שער לקבוצת צעירי גמזו של יניב יפרח
שער לקבוצת צעירי גמזו מבישול של עומר גולן

שער לקבוצת צעירי גמזו של עומר גולן
שער לקבוצת צעירי גמזו מבישול של יחיאל ישראל

שער לקבוצת צעירי גמזו של יחיאל ישראל
שער לקבוצת צעירי גמזושער לקבוצת F.C Ginnaton של אבנר דאנה שער לקבוצת F.C Ginnaton
שער לקבוצת F.C Ginnatonשער לקבוצת F.C Ginnaton של אבנר דאנה מבישול של אבי אדרי

שער לקבוצת F.C Ginnaton של אבי אדרי
שער לקבוצת F.C Ginnaton
שער לקבוצת צעירי גמזו של יוני זכריה
בית א'
ברקת 1  :  2 צעירי גמזו
20:00

שער לקבוצת ברקת של שרון מפעי מבישול של מתן מפעי
שער לקבוצת צעירי גמזו של אלון גולן מבישול של יוני זכריה
שער לקבוצת צעירי גמזו של יחיאל ישראל מבישול של יוני זכריה
בית א'
F.C Ginnaton 3  :  4 גבעת כח
20:45

שער לקבוצת גבעת כח
שער לקבוצת גבעת כח
שער לקבוצת F.C Ginnaton של אופק קורקין שער לקבוצת F.C Ginnaton


שער לקבוצת גבעת כח
שער לקבוצת גבעת כח שער לקבוצת גבעת
שער לקבוצת גבעת כחשער לקבוצת F.C Ginnaton של אופק קורקין שער לקבוצת F.C Ginnatonשער לקבוצת F.C Ginnatonשער לקבוצת F.C Ginnaton של אבי אדרי
בית א'
HADID 2  :  2 ברקת
21:30

שער לקבוצת ברקת של שרון מפעי מבישול של נדב מעטוף
שער לקבוצת ברקת של מתן מפעי מבישול של ספיר שער לקבוצת HADID של עידו שלום
שער לקבוצת HADID של אלמוג שלום
צרו קשר