גולטיים כפ"ס יום א' יום א, 31/10/21 גולטיים 21:00-23:00

ניהול משה ריחן, ליאור בר   
משה ריחן
 
ליאור בר
 
מיכאל סויסה
 
צביקה מגירס
 
דודו חמו
 
יהודה חמו
 
תום עדי
 
שמואל לזמי
 
אורן שחר
 
בר ברוך
 
עידודו
 
שי בר
 
גיא חיים
 
ניסים
 
צרו קשר